divendres, d’octubre 10, 2008

El nostre dret i deure.


Article 6

2. El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han d'establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest deure. D'acord amb el que disposa l'article 32, no hi pot haver discriminació per l'ús de qualsevol de les dues llengües.

Estatut d'Autonomia de Catalunya 2006.

Desprès de totes les retallades anterior al referèndum, encara en volen més, malgrat estar aprovat pel poble que Catalunya. Quan se n'adonarà el poble que això no pot continuar i l'única solució és la llibertat.

Nota: Al Japó la constitució no parla de llengua oficial, no els cal. Tot i que després de la guerra, Mc Arthur va voler imposar l'anglès no se'n va sortir, tot hi així molt edificis públics estan retolats en les dues llengües, així com els senyals de trànsit. 

1 comentari:

Carquinyol ha dit...

"els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure" ai company... tu ja saps com està aquest tema, però clar, és que a Espanya hi ha dos tipus de lleis: La Constitución i lleis centrals, d'obligat compliment, i la resta, que són paper mullat.