dimecres, de setembre 20, 2006

mercè'06

Un nombre important de persones i del teixit associatiu català

Actuem i denunciem,

L’acte de menyspreu de l’Ajuntament de Barcelona contra la llengua catalana.

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit que el dia 22 de setembre a les 19 hores es llegeixi el PREGÓ de les Festes de la Mercè en espanyol.

Catalans i catalanes

Convoquem totes aquelles persones que estimen la llengua i la terra a mobilitzar-se el proper dia 22 de setembre a les 18,30 hores davant de l’Ajuntament de Barcelona amb un paraigua fosc obert per cobrir tota la plaça de Sant Jaume.

Denunciem aquest acte de traïció a la llengua i a la nació!

Cobrim de dol aquest pregó!


Per cert, m'ho sembla a mi o això és una peineta, ara només cal col.locar-hi la "montilla".

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Molt bo lo de la peineta i la "montilla"

Anònim ha dit...

Si, crec que tens tota la raó, això es una “PEINETA”, i només li falta el “Clavell” i la “Mantellina”, per transformar les festes de la MERCÈ, en la Festivida de la jermanda de la Merze, i que instal•lin la feria con pescaito frito y mazanilla o fino.

Però això no es tot, el pitjor es el que ha fet avui “EL DEFENSOR DEL PUEBLO”, amb les seves 125 reclamacions de inconstitucionalitat sobre el nou ESTATUT de Catalunya.

Noi entre les declaracions del “PAPA”, i la incunstitucionalitat del nou Estatut, (Al que jo he votat NO), crec que hem fet un viatge en el temps, però no precisament cap al FUTUR, si no hem tornat a l’Espanya Franquista, ja que fins i tot l’altre dia en una botiga de Lloret de Mar, la dependenta em va demanar ¡Hableme en Español!.

La Consellera ( Molt enfadada)

Anònim ha dit...

Jo és que en espanyol només ser dir "deme la hoja de reclamaciones"

tobuushi ha dit...

Fes valer els teus drerts, Consellera!

Llei de política lingüística 1/1998

Capítol V.Article 32

L'atenció al públic


1. Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya.

2. El Govern de la Generalitat ha de promoure, amb mesures adequades, l'increment de l'ús del català en l'àmbit a què es refereix l'apartat 1.

3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

El Nou Estatut diu:

CAPÍTOL III. Drets i deures lingüístics

Article 32. Drets i deures de coneixement i ús de les llengües
Totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques. Els actes jurídics fets en qualsevol de les dues llengües oficials tenen, pel que fa a la llengua, validesa i eficàcia plenes.

Article 34. Drets lingüístics dels consumidors i usuaris
Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d'usuàries o consumidores de béns, productes i serveis. Les entitats, les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis.

Denúncia l'establiment a Consum.